ΦΑΝΗΣ

Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών

Διεύθυνση: 38ο χλμ ΝΕΟΑΚ, Μέγαρα 19100
ΑΦΜ 800845510 | Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
tel. 22960 83311 | fax. 22960 83335

Οικονομικές καταστάσεις